Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Ovaj materijal isključiva je odgovornost tvrtke A.M.S. – BIOMASA d.o.o.


OBAVIJEST O NABAVI

 

POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJI NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)
Evidencijski broj nabave: 01/2017
(javno nadmetanje u jednoj fazi)

 

I. PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja: A.M.S.-BIOMASA d.o.o.
Sjedište Naručitelja: Osječka 69, 31326 Darda, Republika Hrvatska
OIB: 82615537835
Adresa za dostavu ponuda: Osječka 69, 31326 Darda, Republika Hrvatska
Telefon: + 385 99 265 3797
Telefaks: +385 31 740 630
Elektronička pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Dejan Rusmirović
Adresa elektroničke pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Broj telefona: + 385 99 265 3797

 

II. OPIS PREDMETA NABAVE

Informacijske i komunikacijske tehnologije u drvnoj industriji.

Predmet nabave je podijeljen u sljedeće grupe nabave:

Grupa 1 - Specifičan softver i edukacija djelatnika – obuhvaća cijeli proces od sječe, prijevoza, primanja, manipulacije i praćenja dnevnog prometa do otpreme drvne sirovine i gotovih proizvoda i daljnje obrade s pripadajućom edukacijom

Grupa 2 – Hardver sa pripadajućim instalacijama – industrijski tableti, printeri sa pripadajućom instalacijom, sustav video nadzora, umrežavanje sa svim pripadajućim elementima - kablovi, ruteri, utičnice, utori za računala, UPS uređaj za neprekidno napajanje, prijenosno računalo, HDMI računala, desktop stanicu, monitore te servere sa pripadajućom instalacijom.

 

III. VRSTA POSTUPKA NABAVE I VRSTA UGOVORA

Javno nadmetanje u jednoj fazi s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe.

 

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDA 

Rok za dostavu ponuda je 10.08.2017. godine do 14:00 sati prema lokalnom vremenu. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

 

V. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. U slučaju dostave nekog od dokumenata na drugom jeziku, isti dokument mora biti dostavljen uz priloženi prijevod na hrvatski jezik.

 

VI. DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija, odgovori i pitanja potencijalnih Ponuditelja te sve obavijesti o izmjenama i dopunama dokumentacije biti će stavljene na raspolaganje potencijalnim Ponuditeljima na internetskoj stranici Naručitelja www.ams-biomasa.hr.

 

Darda, 19.07.2017.


A.M.S.-BIOMASA d.o.o.

 

Dokumentacija za nadmetanje